ข้อมูลครู บุคลากร

manage-images

นายสมพงษ์ มะนอ

ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ

manage-images

นางซารยา ยูโซะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางสาวนาซีเราะห์ เบญจมนัสกุล

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางสาวซูฟียา นีซะ

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางอาซียะ สาและ

ครู ชำนาญการพิเศษ

manage-images

นางสาวมุรณีย์ บินย์ชากิร

ครู ชำนาญการ

manage-images

นางสาวยาสมีน หะยีเจ๊ะดือเระ

ครู

manage-images

นางคอลีเยาะ สือรี

ครู (พนักงานงานราชการ)

manage-images

นางสาวซารีฮะห์ แซ่จ้อง

ครู

manage-images

นางสาวคูไซม๊ะ ยูโซะ

ครูธุรการ

manage-images

นายเจะสมาแอ ยูโซะ

นักการภารโรง

manage-images

นายอาฮามะ แลแวแม

ยาม

manage-images

นางฮามีเนาะ ยูโซะ

ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

manage-images

นางสาวรูสนานี อีแต

ครู (อัตราจ้าง)

manage-images

นางสาวมาซือนา ดอสะ

อื่นๆ