ติดต่อเรา

โรงเรียนบ้านทุ่งเค็จ

หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งเค็จ ตำบล ปะเสยะวอ อำเภอ สายบุรี จังหวัด ปัตตานี 94110
โทรศัพท์ : 073419962

กรอกแบบฟอร์ม

dem-captcha

แผนที่โรงเรียน